Crvene kalifornijske gliste

Crvene kalifornijske gliste (lat. Lumbricus rubellus) su uzgojene i selekcionirane na kalifornijskom sveučilištu prije četrdeset godina. Smatraju se najproduktivnijom vrstom za uspješnu proizvodnju humusa. Jedno leglo čini 200 litara gusto naseljenih glista.

Nakon pripremljenog mjesta na kojem ste odlučili nastaniti leglo, kupljene vreće ispraznite na hranilište i pokrijte odgovarajućim materijalom. Hranite ih odstajalim biljnim kompostom, celuloidnim ostacima i provrelim gnojem. Moguće je nabaviti kompostere za mini uzgoj za preradu kućnog otpada u stanu ili kući.

Koristite ih za proizvodnju humusa, za ribolov, za hranjenje kornjača, kanarinaca, ribica i za proizvodnju visokoproteinskog mesnatog brašna za perad.
OPG Škrljak Vam nudi kalifornijske crvene gliste pakirane u jutenim vrećama od 1 litre za ribiče i hranu kućnih ljubimaca, 10 litara za uzgoj mini legla i 50 litara za proizvodnju humusa u komposištu Vašeg vrta.

 

Gliste i okoliš

Uzgoj glista može dati veliki doprinos rješavanju nekih od problema onečišćenja čovjekove sredine. Sposobnost gliste da konzumira sve vrste organskih otpadaka, koristi se danas u razgrađivanju otpadaka velikih stočarskih farmi, mnogih industrijskih postrojenja i kanalizacijskih mreža.

Intezivni uzgoj glista koje se hrane otpacima može sav otpad preraditi u stanje koje neće predstavljati izvor onečišćenja (zagađenja) prirode. To stanje je zapravo najkvalitetnije organsko gnojivo koje u obliku plemenitog biljnog  hranjiva u svim vidovima biljne proizvodnje može zamijeniti dio mineralnih („umjetnih“) gnojiva.

   

Najbolje organsko prirodno gnojivo za Vaše biljke. Pogodno za ekološki uzgoj povrća, vinove loze i voća, te za njegu cvijeća i travnjaka.

Kvaliteta humusa je potvrđena kemijskom analizom na Zavodu za ishranu bilja Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
Analiza je pokazala da humus spada u visoko kvalitetno gnojivo i da zadovoljava sve standarde propisane za ekološku proizvodnju.

Kapacitet gospodarstva jest proizvodnja 80 000 litara lumbrihumusa u jednom ciklusu. Ciklus proizvodnje traje 3 mjeseca. Naš proizvodni kapacitet jest mađu najvećima u Hrvatskoj.