Humus crvenih kalifornijskih glista

Humus crvenih kalifornijskih glista proizveden je iz kvalitetnog konjskog gnoja i biljnog komposta radom glista, pri čemu se korisni mineralni sastojci koncentriraju , a organska tvar prelazi u najpogodniji oblik za biljke.

Omogućava proizvodnju potpuno ekološki čistih proizvoda. Ne onečišćuje tlo nego zadržava vodu, stvara pogodnu rahlost i poboljšava karakteristike tla. Oživljava iscrpljena tla, čini ih zdravima i pruža sva potrebna hranjiva svojstva biljkama. Obogaćuje tlo s humusom, prirodnim antibioticima i bioaktivnim tvarima.

Upotrebom humusa povećava se otpornost na gljivične i bakterijske bolesti i napade štetnika. Humus razvija korijenski sustav biljaka.

Rajčicama i paprikama se povećava udio vitamina C za 100%, krumpiru za 200%, a u mrkvi i do 500%. Humus ima sipku strukturu i vlažnost preko 30%. OPG Škrljak ima u ponudi pakiranja od 1, 10, 20 i 50 litara.

 

Preporučana potrošnja

Stavljanje humusa uz korijen ili upotreba većih od navedenih količina ne može štetiti vašim biljkama.

Preporučana potrošnja ::

Koristite humus u intenzivnom uzgoju rezanog cvijeća, lončanica i kaktusa kao i za humusne brikete pri uzgoju flanca.

Za tekuće ili folijarno prihranjivanje rastopite humus u vodi u omjeru 1:10, ostavite nekoliko sati da odstoji i zatim zaljevajte ili prskajte biljke.

Obratite nam se s povjerenjem radi narudžbe humusa i glista, detaljnih savjeta za korištenje kao i upute za Vaš vlastiti uzgoj crvenih kalifornijskih glista.

   

Trajnost proizvoda

U originalnom pakiranju : 5 godina
Nakon otvaranja ambalaže potrošiti tijekom nekoliko mjeseci.

Misija i zadaća tvrtke je proširenje ekološke svijesti građana te poticanje ekološke proizvodnje u Hrvatskoj i regiji!

   

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sada ti učini svoje. Milton

Kemijske i fizikalne osobine humusa

 • Suha tvar (105C) 38,07%
 • Dušik uk. N na ST do 2%
 • Fosfor uk. P2O5 do 1,7%
 • Kalij uk. K2O do 2,5%
 • Kalcij CaO do 1,8%
 • Magnezij MgO do 1%
 • Željezo (Fe) oko 4300mg/kg
 • Mangan (Mn) oko 400 mg/kg
 • Cink (Zn) oko 90mg/kg
 • Bakar (Cu) oko 42 mg/kg
 • Bor (B) oko 25mg/kg

Sadrži četiri puta više dušika, šest puta više fosfora i dvostruko više kalija nego običan stajski gnoj.
Količina teških metala ispod maksimalno dozvoljenih (MDK) propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (N/N-br. 15/92).

Kvaliteta humusa je potvrđena kemijskom analizom na Zavodu za ishranu bilja Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
Analiza je pokazala da humus spada u visoko kvalitetno gnojivo i da zadovoljava sve standarde propisane za ekološku proizvodnju.

Naš proizvodni pogon zadovoljava sve standarde i jedan je od najsuvremenijih u ovom dijelu Europe.